villkor
villkor

A. Introduktion 

 • sekretessen för våra webbplatsbesökare är mycket viktigt för oss, och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med dina personliga uppgifter.
 • Friskrivning och garanti.

B. Hur vi samlar in dina personuppgifter 

 • Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:
 • Information som du anger när du registrerar dig på vår webbplats, till exempel din e-post.
 • Information som du anger när du skapar en profil på vår webbplats. Till exempel ditt namn, profilbilder, kön, födelsedag, förhållandestatus, intressen och hobbyer, utbildningsinformation, ID.
 • Information som du anger för att skapa en prenumeration på våra e-postmeddelanden och / eller nyhetsbrev.
 • Information som genereras när du använder vår webbplats, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den.
 • Information om allt du köper, tjänster du använder eller transaktioner du gör via vår webbplats, som innehåller ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress och kreditkortsinformation.
 • Information som du lägger upp på vår webbplats med avsikt att publicera den på internet.
 • All annan personlig information som du skickar till oss.

C. Använda personlig information

 • All information som skickas till oss via vår webbplats kommer att användas för de ändamål som anges i denna policy eller på relevanta sidor på webbplatsen. Vi kan använda din personliga information för följande:
 • Information som du anger när du registrerar dig på vår webbplats, till exempel din e-post.
 • 1. Administrera vår webbplats och företag
 • 2. Anpassa vår webbplats för dig
 • 3. Att möjliggöra din användning av de tjänster som finns tillgängliga på vår webbplats
 • 5. Skicka kontoutdrag, fakturor och betalningspåminnelser till dig och samla in betalningar från dig.
 • 6. Skickar dig kommersiell kommunikation på marknaden
 • 7. Skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt.
 • 8. Skicka vårt nyhetsbrev via e-post om du registrerade dig för det (du kan när som helst avsluta prenumerationen).
 • 9. Sända dig marknadsföringskommunikation relaterad till vår verksamhet eller företag från tredje part som vi tror kan vara av intresse för dig.
 • 10. Förse tredje part med statistisk information om våra användare.
 • 11. Hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig om vår webbplats
 • 12. Hålla vår webbplats säker och förhindra bedrägerier.
 • 14. Andra användningsområden
 • Om du skickar personlig information för publicering på vår webbplats kommer vi att publicera och på annat sätt använda informationen som vi använder med licensen du ger oss.
 • Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av din information på vår webbplats och kan justeras med sekretessregler på webbplatsen.
 • Vi kommer inte, utan ditt uttryckliga samtycke, att innehålla din personliga information till någon tredje part för deras eller någon annan tredjeparts direktmarknadsföring.
 • D. Utlämning av personlig information.
 • Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, tjänstemän, försäkringsgivare, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som rimligen är nödvändiga för de syften som anges i denna policy.
 • Vi kan avslöja din personliga information:
 • 1. I den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
 • 2. I samband med pågående eller framtida rättsliga förfaranden,
 • 3. För att fastställa, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att tillhandahålla information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och minska kreditrisken)
 • 4. Till köparen (eller den potentiella köparen) av alla affärer eller tillgångar som vi (eller överväger) säljer.
 • 5. Till någon person som vi rimligen tror kan ansöka till en domstol eller annan behörig myndighet för utlämnande av den personliga informationen, där en sådan domstol eller myndighet enligt vår rimliga åsikt rimligen skulle kunna beställa utlämnande av den personliga informationen.
 • Förutom vad som anges i denna policy kommer vi inte att tillhandahålla din personliga information till tredje part.
 • 1. Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.
 • 2. Vi lagrar all personlig information du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandvägg skyddade) servrar.
 • 3. Alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via vår webbplats skyddas av krypteringsteknik.
 • 4. Du bekräftar att överföringen av information över internet i sig är osäker och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas över internet.
 • 5. Du är ansvarig för att hålla ditt lösenord konfidentiellt; vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår webbplats) F. Tillägg
 • Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår webbplats. Du bör kontrollera den här sidan ibland för att säkerställa att du förstår alla ändringar av denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller via det privata meddelande systemet på vår webbplats.
 • G. Dina rättigheter
 • Du kan instruera oss att förse dig med all personlig information som vi har om dig; tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande:
 • 1. betalning av en avgift.
 • 2. leverans av lämplig bevis för din identitet.
 • Vi kan komma att spara personlig information som du begär i den utsträckning lagen tillåter.
 • Du kan när som helst instruera oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål.
 • I praktiken godkänner du vanligtvis uttryckligen i förväg vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge dig en möjlighet att välja bort din personliga information för marknadsföringsändamål. Detta gäller även logo, bilder samt tidigare projekter.
 • H.Uppdatering
 • Meddela oss om den personliga informationen som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.
 • I. Friskrivning
 • I alla möjliga fall inom tjänster inte är funktionell, inte är i bruk eller inte går att använda av olika anledningar och själ. Detta kan bero på att vår server är nere, tekniska bekymmer eller sabotage eller liknande typ av omständigheter som Local HS AB inte kan påverka eller undvik. Local HS AB friskriver sig ifrån återbetalningar eller annan slag av ekonomisk kompensation. Detta gäller både företag och konsumenter.
 • Local HS AB friskriver sig från tvister och hänvisar företag och konsumenterna till Tingsrätten eller ARN ( Allmänna Reklamationsnämnden). Local HS AB är inte inblandad eller part kring önskelåtar eller vad som är överenskommen mellan Artisten konsumentern. Det vill säga är Local HS AB inte något slag av juridisk mellanhand mellan våra medlemmar vilket betyder att vi inte har något ansvar inom tvister och friskriver oss från det. Detta kan exempelvis vara skador, alla slag av fel samt utebliven betalning.
 • Vi på Local HS AB har rätt till att hjälpa men vi har även rätt att undvika detta.
 • Local HS AB kan inte garantera att företagen får uppdrag eller respons från konsumenten och vice versa. Ingen har därmed rätt till att kräva en åtebetalning från Local HS AB
 • Local HS AB Sköter transaktioner via olika betalnings system. Om artisten önskar att göra ett utdrag.
 • Local HS AB har rättigheterna till att överföra pengarna till artisten när de vill samt att vi har en skyldighet till att överföra pengarna till artsien via förfrågning under ett tidslopp på 30 arbetsdagar.
J. Garanti
Alla våra DJ’s måste verifiera sig och uppfylla våra grundkrav.
Spelar musik i minst 1 nattklubb
Nått slag av ID kort av ägaren som med eget intresse vill använda sig av våra tjänster.
Local HS AB kan inte garantera att företagen eller konsumenterna får sitt behov löst eller respons från varandra.

 • HULDA LINDGRENS GATA 8, 421 31 Västra Frölunda
 • 0704050574
 • Sweden@local-heroes.se
envelopephone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram